ติดต่อกับ Ballzaa.com
ทำไมถึงต้องลงโฆษณากับเรา ?
1. กลุ่มเป้าหมายชัดเจน - กลุ่มเป้าหมายของเราคือบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอล ทั้งการ วิเคราะห์บอล ผลบอล โปรแกรมฟุตบอล ตารางคะแนน เว็บบอร์ดฟุตบอล และทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟุตบอล โดยทางเราจัดทำเว็บไซด์ขึ้นมาด้วยทีมงานมืออาชีพ มีสถิติที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลครบถ้วน มีกูรูประจำเว็บ ข้อมูลอัปเดททุกวัน ตรงไปตรงมา และเสาะหาข้อมูลใหม่ๆ มาปรับปรุงอยู่เสมอ
2. ทราฟฟิค ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ - หลังจากที่เว็บไซด์ได้เริ่มดำเนินการมาสักระยะหนึ่ง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อวันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทางเราได้มีการทำการตลาด (Marketing) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) และการทำ SEO (Search Engine Optimization) อยู่ตลอดเวลาจนทำให้ Traffic มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
1. ทางเว็บไซต์ไม่รับป้ายโฆษณาที่มีข้อความ ภาพ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง แตกแยกภายในสังคม ทั้งเรื่องการเมือง และศาสนา
2. ทางเว็บไซต์ให้บริการเพียงแค่พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น มิได้รู้เห็น หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอให้บริการพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด
3. ทางเว็บไซต์อยู่ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หากผู้ขอเช่าบริการพื้นที่โฆษณาหรือผู้ใช้งานทำการละเมิด หรือกระทำผิดใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเหตุเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ ของผู้ขอเช่าบริการพื้นที่ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม
4. ทางเว็บไซต์เป็นสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงมิได้รู้เห็นกับผู้ใช้งานแต่อย่างใด ทางเราจะไม่รับผิดชอบเหตุเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ ของผู้ขอใช้งานไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม
ตำแหน่ง และราคาในการติดป้ายโฆษณา
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line: งดรับโฆษณาชั่วคราว