ลำดับ
สมาชิก
วันที่
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย
1
27/06/2017
ยาโร -1.25 Vs. OPSอูลู
OPSอูลู
2 - 1
+3
27/06/2017 : 10:05:13