ลำดับ
สมาชิก
วันที่
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย
1
16/08/2018
ไทย(W) Vs. ญี่ปุ่น(W) -3.25
ไทย(W)
0 - 2
+2
16/08/2018 : 16:58:57
2
16/08/2018
ซีเรีย(U23) Vs. จีน(U23) -0.5
จีน(U23)
0 - 3
+2
16/08/2018 : 16:58:40
3
16/08/2018
เนปาล(U23) Vs. เวียดนาม(U23) -2.25
เวียดนาม(U23)
0 - 2
-3
16/08/2018 : 16:58:34