ลำดับ
สมาชิก
วันที่
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย
22
24/05/2017
-เสมอ Vs.
-
+2
24/05/2017 : 11:38:30
34
20/05/2017
-เสมอ Vs.
-
-2
20/05/2017 : 13:40:44
49
15/05/2017
-เสมอ Vs.
-
+6
15/05/2017 : 19:54:13
55
13/05/2017
-เสมอ Vs.
-
+0
13/05/2017 : 11:28:18
56
13/05/2017
-เสมอ Vs.
-
+0
13/05/2017 : 10:59:56