ลำดับ
สมาชิก
วันที่
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย
5
29/04/2017
-เสมอ Vs.
-
+0
29/04/2017 : 10:21:31
47
13/04/2017
-เสมอ Vs.
-
+2
13/04/2017 : 18:37:27